Privacy

Test2know selectie is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Test2know selectie houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bovenstaande houdt ook automatisch in dat persoonlijke gegevens, inclusief opgegeven e-mail adressen nooit of te nimmer zonder uw toestemming aan derden zullen worden doorgegeven of met derden zullen worden besproken. Op uw verzoek zullen al de door u opgegeven gegevens uit ons systeem onmiddellijk worden verwijderd en worden vernietigd.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van de website van test2know selectie de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Test2know selectie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website. Wel stelt test2know selectie het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, gelieve deze aan ons te melden.