De kosten van een testprocedure zijn afhankelijk van hoe uitgebreid de testprocedure moet worden gedaan, hetgeen op z’n beurt weer afhankelijk is van de  ‘zwaarte’ van de functie die moet worden ingevuld.

Doorgaans wordt de volgende regel in acht genomen:

Hoe belangrijker de functie, hoe uitgebreider de testprocedure.

Kosten indicatie
Kosten kunnen variëren van € 275,- voor een telefonisch interview met terugkoppeling tot € 950,- voor de meest uitgebreide procedure, zoals die wordt gedaan in het geval een bestaande medewerker in zijn functie geheel is vastgelopen en er hieromtrent een belangrijke beslissing moeten worden genomen.

Bel me vrijblijvend voor meer informatie en een passende offerte, tel. 020-7706550.