Een testprocedure van test2know selectie bestaat doorgaans uit:

 1. Het doen van drie basistesten;
 2. een uitgebreid interview met de kandidaat of medewerker;
 3. een schriftelijk verslag met aanbeveling;
 4. gevolgd door een nabespreking.

1. De drie basistesten

 • Capaciteitentest (Competentietest)
  Sterkte/zwakte analyse. Deze test meet de essentiële capaciteiten en vaardigheden van een persoon. Het geeft tevens de gebieden weer die in het kader van een opleidingstraject kunnen worden bijgeschaafd.
 • IQ-test
  Het IQ is een indicatie van iemands analytisch denkvermogen. Kan hij in voldoende mate logisch denken en oplossingen bieden voor de meest voorkomende problemen op de werkplek
 • Nauwkeurigheidstest (Interpretatietest)
  Deze test is uniek en meet de nauwkeurigheid waarmee iemand werkt, alsook in hoeverre iemand oog heeft voor detail en gegevens of communicaties van anderen correct interpreteert.

2. Uitgebreid interview
Tijdens het interview worden alle testresultaten grondig met de kandidaat besproken en afgemeten tegen de gestelde functie-eisen. Er wordt gekeken naar de onderliggende motivatie, alsook het algehele karakter wordt zo goed mogelijk gematcht met de bedrijfscultuur waarin gewerkt zal moeten worden. Indien van toepassing worden adviezen gegeven hoe bepaalde gebieden te versterken of bij te schaven.

3. Schriftelijk verslag
Een verslag wordt gemaakt naar aanleiding van de testresultaten en de gegevens die tijdens het interview naar voren zijn gekomen. Dit wordt altijd eerst ter inzage naar de kandidaat gemaild, pas dan naar het bedrijf. Met het verslag wordt absoluut geen poging gedaan om hoogdravend of hooghartig over te komen. Het is hier de bedoeling om nuttige, praktische informatie te geven die zo veel mogelijk antwoorden zijn op je vragen.

4. Nabespreking
Nadat het verslag is opgestuurd naar het bedrijf worden nog eventuele resterende vragen of onduidelijkheden met een mondelinge nabespreking beantwoord of opgehelderd.

———————————————

Optionele testen
De volgende testen zijn optioneel en worden in specifieke situaties, maar altijd in combinatie met de drie basistesten gedaan.

 • Leiderschap Analyse Test
  (bedoeld voor de ondernemer, algemene manager of directeur)
  Deze test brengt die gebieden in kaart dat men qua leidinggeven goed beheerst, alsook die gebieden die aandacht vergen en bijgeschaafd kunnen worden.
 • Sales Debug Test
  (bedoeld voor de accountmanager, de verkoper, buitendienst medewerker)
  Deze test laat die gebieden zien die je salespersoon goed beheerst, alsook die gebieden die aandacht vergen en zijn verkoopprestaties nadelig kunnen beïnvloeden.